Skróty i objaśnienia


Katalogi

  • Fischer – oznacza aktualny katalog monet polskich lub katalog popularny banknotów polskich wydawany corocznie przez Fischer sp. z o.o.
  • Miłczak – oznacza 'Katalog Polskich Pieniędzy Papierowych od 1794' autorstwa Czesława Miłczaka
  • Krause – oznacza aktualny "Standard Catalog of World Coins", katalog monet świata wydawany corocznie przez Krause Publications
  • Pick – oznacza aktualny "Standard Catalog of World Paper Money", katalog banknotów świata wydawany corocznie przez Krause Publications do 2020 roku (25 edycja katalogu "Standard Catalog of World Paper Money, Modern Issues 1961-Present" jest ostatnią wydaną edycją tego katalogu) - obecnie katalog nie jest wydawany - dla oznaczenia banknotów, które nie są objęte katalogiem Picka, korzystamy z oznaczeń używanych na stronie www.banknote.ws
  • Red Book – oznacza aktualny "The Official Red Book – A Guide Book of United States Coins", katalog monet amerykańskich wydawany corocznie przez wydawnictwo Whitman Publishing LLC
  • Rosenberg – oznacza aktualny katalog "Die deutschen Banknoten ab 1971", katalog banknotów niemieckich opracowany przez Holgera Rosenberga i Hansa-Ludwiga Grabowskiego wydawany przez Gietl Verlag

  

Stany zachowania banknotów

  • I albo UNC – oznacza stan pierwszy (odpowiednik stanu „Uncirculated“ według katalogu Pick), idealny stan bez jakichkolwiek śladów jakiegokolwiek kontaktu lub użycia,
  • II albo AU – oznacza stan drugi (odpowiednik stanu „Almost Uncirculated“ według katalogu Pick), idealny stan z minimalnymi śladami użycia, może nosić minimalne ślady jednokrotnego liczenia na rogach albo po środku banknotu (ale nie oba takie ślady jednocześnie); bez jakichkolwiek śladów załamania papieru,
  • III albo XF – oznacza stan trzeci (odpowiednik stanu „Extremely Fine“ według katalogu Pick), bardzo dobry stan z niewielkimi śladami użycia, może nosić nie więcej niż trzy ślady lekkiego zagięcia albo jeden ślad załamania papieru; papier jest czysty bez zmian koloru, rogi są ostre bez jakiegokolwiek śladu zaokrąglenia.